ClaroRead Plus för MAC

Talsyntesprogram som talar när orden skrivs, bokstav för bokstav, ord eller mening. Ljudning, stavningskontroll och ändring av layout, text, teckensnitt och färger när du arbetar i Word. Homofonkontroll, ordprediktion, ordförklaring. Spara text till ljudfil. Skanning från papper, pdf eller andra bildformat. Extra program medföljer: Talande kalkylator, Screen ruler, Claro View färgfilter och Claro Capture. Det ingår många röster i ClaroRead Plus PC 1- 5- och 10-användare. Det är 10 röster på 8 språk som följer med.

Vad säger lagen
De ljudfiler du skapar med hjälp av talsyntesen får endast användas för eget bruk
Produktblad 
Manual 

Systemkrav

  • Mac dator med en Intel processor
  • Mac OS X 10.7 eller senare
  • 2GB RAM
  • 250MB hårddisk
  • 220MB för Readiris Pro
  • 200MB-650MB för varje röst
  • Rekommenderas: Microsoft Word 2008 eller senare
  • Pages v4

 

Köp produkten ›