ClaroRead Std för Windows

Talsyntesprogram som talar när orden skrivs, bokstav för bokstav, ord eller mening. Ljudning, stavningskontroll och ändring av layout, text, teckensnitt och färger när du arbetar i Word. Spara text till ljudfil eller till video. Extra program medföljer: Talande kalkylator, Screen ruler, Claro View färgfilter och Claro Capture. Det ingår massor av röster i WordRead Plus PC 1- 5- och 10-användare. Det är 20 röster på 17 språk som följer med.

Nyheter!

  • Markörmedföljning, mening för mening, i webläsaren IE. Du kan även ändra text- och bakgrundsfärg
  • Markera ord med dubbelklick och stycke med trippelklick i IE
  • Skicka till iTunes
  • Uttalsverktyget klarar nu att uttalsförbättra flera sammansatta ord

 

Vad säger lagen
De ljudfiler du skapar med hjälp av talsyntesen får endast användas för eget bruk

 

Produktblad

Manual

 

Systemkrav

Windows 7 eller senare

rekommenderat Office 2003 eller senare

1GB RAM, ljudkort, 250-650MB hårddisk/röst

 

Köp produkten ›