Saida

Det unika datorprogrammet för dig som är osäker på stavning eller har nedsatt rörlighet och därför vill snabba upp skrivandet.
Saida® är ett hjälpprogram som föreslår ord medan man skriver. Med en enda tangenttryckning kan man välja ett ord från en förlagslista i programmet.
– föreslår ord medan du skriver.
– kan hantera felstavningar: du skriver ”sjo” och kan ändå få förslaget ”choklad”.
– kan kontrollera stavning innan nya ord läggs in i ordlistan.
– varnar för lättförväxlade ord.
– ger stora möjligheter till personliga inställningar.

Saida® ordprediktion är en helt ny typ av ordprediktionsprogram. Tidigare har ordprediktion framför allt använts som skrivstöd för personer med rörelsehinder för att minska antalet tangentnedslag under skrivandet. Saidas avancerade, unika funktioner och inställningsmöjligheter gör det nu på allvar möjligt också för personer med stavningsproblem att använda ordprediktion som skrivstöd.
Saida® är utvecklat med ekonomiskt stöd från Specialpedagogiska institutet och testat i tidiga versioner av såväl personer med rörelsehinder som personer med diagnostiserad dyslexi.

Den ljudbildslika prediktionen gör att man kan stava fel i början av ord men ändå få förslag på ordet man menade. Bokstäverna syk kan t ex ge förslagen ”cykel” eller ”psykologi”. Programmet kan användas i program som jobbar med textrutor, vilket betyder att man t ex kan ta hjälp av Saida® när man söker på Internet (bild nedan).
En inbyggd stavningskontroll kan kontrollera nya ord som skrivs innan de läggs in i ordlistan. Detta är en avgörande funktion för alla som vill jobba med ordprediktion och har stavningsproblem. Man vill kunna lära programmet nya ord, men samtidigt inte lägga in ord som är felstavade. Saida® kan också varna för ord som man lätt blandar ihop, så att man inte gör fel på till exempel ”byggd” och ”bygd”. Dessa ord visas i sammanhang i exempelmeningar.

Hänsyn till tidigare skrivna ord. Saida® kan ta hänsyn till de två senast skrivna orden och därmed ofta ge smartare ordförslag. Tack vare denna funktion kan ”Kalle hade sp” ge förslaget ”spelat” – men aldrig ”spela”, eftersom man inte kan säga ”Kalle hade spela”.

Flexibla ordlistor. Saida® har vid installation en stor ordlista och en liten. Den stora ordlistan innehåller ca 203.300 ord och den lilla 42.800 ord (inklusive böjningsformer). Orden är från början sorterade i vanliga, neutrala och ovanliga ord i vanliga människors skrivande och har till stor del sorterats för hand. Den lilla ordlistan innehåller bara de ord som anses vanliga. Det är lätt att lära Saida® nya ord, antingen genom att skriva in dem eller låta Saida® läsa in alla rättstavade ord från textdokument.

Olika användare. Saida® hanterar smidigt olika användare på samma dator, så att var och en kan jobba med högpresterande program utifrån olika behov. En och samma person kan också med fördel ha flera olika startprofiler med olika ordlistor, t ex för att hålla isär yrkesskrivande och privat skrivande.

Manual

För beställning, kontakta oss!